Državni praznici u Viktoriji za 2022. i 2023. godinu

Praznik2022.2023.

Nova Godina

Subota 1. siječanj
Ponedeljak, 3. siječanj

(Kako Nova godina pada u subotu, sljedeći ponedjeljak je dodatni državni praznik)
Nedjelja 1. siječnja
Ponedeljak 2. siječnja

(Kako Nova godina pada u nedjelju, ponedjeljak je dodatni državni praznik)
Dan Australije Srijeda 26. siječnja Četvrtak 26. siječnja
Praznik rada Ponedeljak 14. ožujak Ponedjeljak 13. ožujka
Veliki petak* Petak 15. travnja Petak 7. travnja
Subota prije Uskrsa Subota 16. travnja Subota 8. travnja
Uskrsna nedjelja Nedjelja 17. travnja Nedjelja 9. travnja
Uskrsni ponedjeljak Ponedjeljak 18. travnja ponedjeljak 10. travnja
Dan Anzaka* Ponedjeljak 25. travnja Utorak 25. travnja
Kraljičin rođendan Pponedjeljak 13. lipnja Ponedjeljak 12. lipnja
Petak prije Grand finala AFL-a Petak 23. rujnu Ovisno o AFL rasporedu†
Melbourne Cup Utorak 1. studenog Utorak 7. studenog
Božić* Nedjelja 25. prosinca
Utorak 27. prosinca
(Budući da Božić pada u nedjelju, sljedeći utorak je dodatni državni praznik)
Ponedjeljak 25. prosinca
Drugi dan Božića Ponedjeljak 26. prosinca Utorak 26. prosinca

† Petak prije Grand finala AFL-a obično pada na zadnji petak u rujnu. Ova će web stranica biti ažurirana s točnim datumom nakon objave rasporeda AFL-a za 2023.

Napomena: Svi datumi državnih praznika u vrijeme objavljivanja su točni, ali mogu se promijeniti.

Dan kupa Melbournea državni je praznik u cijeloj Viktoriji, osim ako alternativni mjesni praznik nije dogovorio vijeće koje nije uže gradsko vijeće.

* Ograničeni radni dani

Viktorijski zakon propisuje dva i pol ograničena radna dana svake godine:

 • Veliki petak
 • Božić
 • Između 00.01 i 13 h na Dan ANZAC-a.

Na te dane smiju biti otvorene samo trgovine i lokali s pravom izuzeća.

Što su trgovine i lokali s pravom izuzeća?

Trgovine i lokali s pravom izuzeća su poslovanja koja zadovoljavaju sljedeće kriterije:

 • imaju 20 ili manje osoba zaposlenih u toj trgovini ili lokalu u bilo koje doba za vrijeme ograničenog radnog dana; i
 • broj osoba zaposlenih u tom poslovanju i pripadajućim ograncima nije veći od 100 u bilo koje doba tijekom sedam dana neposredno prije ograničenog radnog dana.

Izuzeća od ograničenih radnih dana

Neka poslovanja su izuzeta od ograničenja bilo kojim danima. Ona mogu raditi u bilo  koje vrijeme tijekom cijele godine. Poslovanja koja su izuzeta su:

 • ljekarne
 • benzinske pumpe
 • restorani
 • kavane
 • prodajna mjesta za takeaway
 • uslužne djelatnosti
 • iznajmljivanje (uključujući trgovine za iznajmljivanje videa)

Noćni radni sati i prodaja alkohola tijekom organičenih radnih dana

Poslovanja poput restorana, caféa, barova, klubova i prodavaonica alkohola možda će imati dodatna ograničenja vezana za prodaju alkohola tijekom dana ograničenja. Za dodatne informacije, molimo provjerite Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation(Viktorijsku komisiju za regulaciju igara na sreću i alkohola).

Dodatna ograničenja na Dan ANZAC-a

Pored gornjih odredbi, na dan ANZAC-a (25. travnja) sljedeće vrste tvrtki ne smiju raditi prije 13:00 sati na Dan ANZAC-a:

 • kina (bilo u zatvorenom ili na otvorenom prostoru).
 • ostala mjesta za zabavu, uključujući, ali bez ograničavanja na plesne ili glazbene događaje, koncerte ili predstave.
 • aukcije nekretnina.

Tvornice i skladišta na Dan ANZAC-a

Za tvrtke koje su tvornice ili skladišta ili u kojima se u bilo kojoj prostoriji provodi neki proizvodni proces, ta poduzeća moraju biti zatvorena tijekom cijelog Dana ANZAC-a, u skladu s propisanim kriterijima u Zakonu o danu ANZAC-a

Za daljnje informacije o otvaranju i radu na Dan ANZAC-a, pogledajte ANZAC Day Act(Zakon o danu ANZAC-a).

Preuzmite  Victorian public holidays dates (iCAL) (Datume viktorijanskih državnih praznika (iCAL) za korištenje u svom kalendaru.