2022 සහ 2023 සඳහා වික්ටෝරියානු රජයේ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දින

නිවාඩු දින20222023

අළුත් අවුරුදු දිනය

ජනවාරි 1 සෙනසුරාදා
ජනවාරි 3 සදුඳා

(අළුත් අවුරුදු දිනය සෙනසුරාදාවක යෙදී ඇති බැවින්, මීළඟ සදු දින අමතර රජයේ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දිනයකි)
ජනවාරි 1 ඉරිදා
ජනවාරි 2 සදුඳා

(අළුත් අවුරුදු දිනය ඉරිදාවක යෙදී ඇති බැවින්, මීළඟ සදු දින අමතර රජයේ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දිනයකි)
ඕස්ට්‍රේලියානු දිනය ජනවාරි 26 බදාදා ජනවාරි 26 බ්‍රහස්පතින්දා
කම්කරු දිනය මාර්තු 14 සදුඳා මාර්තු 13 සදුඳා
මහ සිකුරාදා* අප්‍රියෙල් 15 සිකුරාදා අප්‍රියෙල් 7 සිකුරාදා
පාස්කු ඉරිදාට පෙර සෙනසුරාදා අප්‍රියෙල් 16 සෙනසුරාදා අප්‍රියෙල් 8 සෙනසුරාදා
පාස්කු ඉරිදා අප්‍රියෙල් 17 ඉරිදා අප්‍රියෙල් 9 ඉරිදා
පාස්කු සදුඳා අප්‍රියෙල් 18 සදුඳා අප්‍රියෙල් 10 සදුඳා
ඇන්සැක් දිනය* අප්‍රියෙල් 25 සදුඳා අප්‍රියෙල් 25 අඟහරුවාදා
රැජිනගේ උපන්දිනය ජූනි 13 සදුඳා ජූනි 12 සදුඳා
AFL ග්රැන්ඩ් ෆයිනල් දිනයට පෙර සිකුරාදා සැප්තැම්බර් 23 සිකුරාදා AFL දින නියම කිරීමට යටත්වේ †
මෙල්බර්න් කප් දිනය නොවැම්බර් 1 අඟහරුවාදා නොවැම්බර් 7 අඟහරුවාදා
නත්තල් දිනය* දෙසැම්බර් 25 ඉරිදා
දෙසැම්බර් 27 අඟහරුවාදා
(නත්තල් දින ඉරු දිනක යෙදී ඇති බැවින්, ඉන්පසු එළඹෙන අඟහරුවාදා අමතර රජයේ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දිනයකි)
දෙසැම්බර් 25 වන සදුඳා
බොක්සිං දිනය දෙසැම්බර් 26 වන සදුඳා දෙසැම්බර් 26 වන අඟහරුවාදා

† AFL ග්රැන්ඩ් ෆයිනල් සාමාන්‍යයෙන් යෙදෙන්නේ සැප්තැම්බර් මාසයේ අවසාන සිකුරාදා දිනය. 2023 කාලසටහන් පළ කිරීමෙන් පසු නියමිත දිනයන් සමඟ මෙම වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කරනු ඇත.

සැලකිය යුතුයිඃ   සියළුම රජයේ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දිනයන් ප්‍රකාශයට පත්කරන අවස්ථාවේ නිවැරදි අතර වෙනස්වීමට ඉඩ ඇත.

මෙල්බර්න් කප් දිනය - මෙට්රෝ නොවන නගර සභා මගින් විකල්ප නිවාඩු දින ප්‍රකාශයට පත් නොකරන සෑම අවස්ථාවකම මෙල්බර්න් කප් දිනය වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය පුරාම රජයේ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දිනයක්වේ.

* සීමාකරන ලද වෙළඳ දිනයන්

වික්ටෝරියානු නීතිය අනුව වසරකට සීමාකරන ලද වෙළඳ දින දෙකහමාරක් ඇත:

 • මහ සිකුරාදා
 • නත්තල් දිනය
 • ඇන්සැක් දිනයේදී පෙ.ව. 12.01 සහ ප.ව.1 අතර

මෙම දිනවල බැහැරකල සාප්පු පමණක් විවෘතව තැබීමට අවසර ඇත.

බැහැරකල සාප්පු යනු මොනවාද?

බැහැරකල සාප්පු යනු පහත අවශ්‍යතා සපුරාලන ව්‍යාපාරවේඃ

 • ඕනෑම සීමාකරන ලද වෙළඳ දිනයක් තුලදී සාප්පුවේ 20ක් හෝ අඩු ගණනක් සේවයේ යොදවා ඇති සහ
 • සීමාකරන ලද වෙළඳ දිනයට කලින් දින 7 ඇතුලත අදාල ව්‍යාපාරය සහ එයට සබඳකම් ඇති වෙනත් ව්‍යාපාර මගින් සේවයේ යොදවා ඇති සේවකයන්ගේ සංඛ්‍යාව 100ට වැඩි නොවීම.

සීමාකරන ලද වෙළඳ දිනයන්වලට ඇති බැහැර කිරීම්

සමහර ව්‍යාපාර සීමාකරන ලද වෙළඳ දිනයන්ගෙන් බැහැර කර ඇත. එම ව්‍යාපාර වසර පුරා ඔවුනට අවශ්‍ය ඕනෑම අවස්ථාවක විවෘතව තැබිය හැකිය. බැහැරකර ඇති ව්‍යාපාර ආකාරනම්:

 • ඔසුසල්
 • ඉන්ධන පිරවුම් හල්
 • අවන්හල්
 • කැෆේ
 • ටේක්අවේ අවන්හල් (Takeaway)
 • සේවා සපයන්නන්
 • කුලියට දෙන සාප්පු (වීඩියෝ සාප්පු ඇතුළු)

මධ්‍යම රාත්‍රිය වන තෙක් පවත්වා ගෙන යන වෙළඳ ආයතන සහ සීමා කරන ලද වෙළඳ දිනයන් තුල මත්පැන් සැපයීම

සීමා කරන ලද වෙළඳ දිනයන් තුල මත්පැන් සැපයීම සඳහා අවන්හල්, ආපනශාලා, බීමහල්,සමාජ ශාලා, සහ බීම හල් සඳහා අතිරේක තහනමක් පනවා ඇත. කරුණාකර වැඩි විස්තර සඳහා සූදු කෙලීම සහ මත්පැන් නීති රීති සඳහා වික්ටෝරියානු කොමිසමබලන්න.

ඇන්සැක් දින අමතර සීමා

ඉහත ප්‍රතිපදනවලට අමතරව, ඇන්සැක් දිනයේදී (අප්‍රියෙල් 25) පහත ආකාරයේ ව්‍යාපාර ප.ව. 1:00 ට පෙර ක්‍රියාත්මක නොවිය යුතුයඃ

 • චිත්‍රපටි (ගෘහස්ථ හෝ එළිමහන්)
 • සජීවී නැටුම් හෝ සංගීත ඉසව්, සංදර්ශන හෝ නාට්‍යය ඇතුළු වෙනත් විනෝදාස්වාදක කටයුතු (මේවාට පමණක් සීමා නොවේ.
 • දේපළ වෙන්දේසි කිරීම.

ඇන්සැක් දිනයේදී කර්මාන්ත ශාලා සහ ගබඩා

කර්මාන්තශාලා හෝ ගබඩා ඇති නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් ඇති ව්‍යාපාර, ඇන්සැක් දින පනතේ නියම කරන ලද උපමානයන්ට යටත්ව, ඇන්සැක් දිනය පුරාම වසා තැබිය යුතුය.

ඇන්සැක් දිනයේ විවෘතව තැබීම සහ ක්‍රියාත්මකවීම සම්බන්ධ වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර ANZAC Day Act(ඇන්සැක් දින පනත) බලන්න.

ඔබගේ දින දර්ශනයේ භාවිතය සඳහා  Victorian public holidays dates (iCAL) (වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ රජයේ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දින) ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්න.