2020 සහ 2021 සඳහා වික්ටෝරියානු රජයේ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දින ලැයිස්තුව

නිවාඩු දින20202021
අළුත් අවුරුදු දිනය ජනවා 1 බදාදා ජනවා 1 සිකුරා
ඕස්ට්‍රේලියානු දිනය ජනවා 27 සදුඳා
(ජනවාරි 26 දින ඉරුදිනක් බැවින් ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දින සදුඳාවේ)
ජනවා 26 අඟහ
කම්කරු දිනය මාර්තු 9 සදුඳා මාර්තු 8 සදුඳා
මහ සිකුරාදා*අප්‍රි 10 සිකුරා අප්‍රි 2 සිකුරා
පාස්කු ඉරිදාට පෙර සෙනසුරාදාඅප්‍රි 11 සෙනසු අප්‍රි 3 සෙනසු
පාස්කු ඉරිදා අප්‍රි 12 ඉරිදා අප්‍රි 4 ඉරිදා
පාස්කු සදුඳාඅප්‍රි 13 සදුඳා අප්‍රි 5 සදුඳා
ඇන්සැක් දිනය*

අප්‍රි 25 සෙනසු¹

අප්රි 25 ඉරිදා¹
රැජිනගේ උපන්දිනයජූනි 8 සදුඳා ජූනි 14 සදුඳා
ඕස්ට්‍රේලියන් ෆුට්බෝල් ලීග් (AFL)
ග්‍රෑන්ඩ් ෆයිනල් දිනයට පෙර සිකුරාදා
ඔක්තෝබර් 23වන සිකුරාදා ඕස්ට්‍රේලියන් ෆුට්බෝල් ලීග් (AFL) අනුවවේ†
මෙල්බර්න් කප් දිනයනොවැම් 3 අඟහ නොවැම් 2 අඟහ
නත්තල් දිනය*දෙසැම් 25 සිකුරා දෙසැම් 25 සෙනසු
බොක්සිං දිනයදෙසැම් 26 සෙනසු
දෙසැම් 28 සදුඳා²
දෙසැම් 26 ඉරිදා
දෙසැම් 27 සදුඳා²

¹ ඇන්සැක් දිනය සමරන්නේ එය යෙදෙන දිනයටයි. ඇන්සැක් දිනය රජයේ ප්රසිද්ධ නිවාඩු දිනකට යෙදුනු විට ඒ වෙනුවට වෙනත් රජයේ ප්රසිදධ නිවාඩු දින ලබා නොදේ.

² බොක්සිං දිනය යෙදෙන්නේ සති අන්තයේ වන බැවින් මෙය අමතර රජයේ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩුවකි.

† ඕස්ට්‍රේලියන් ෆුට්බෝල් ලීග් (AFL) ග්‍රෑන්ඩ් ෆයිනල්  සම්බන්ධ රජයේ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දිනය සාමාන්‍යයෙන් යෙදෙන්නේ සැප්තැම්බර් මාසයේ අවසාන සිකුරාදාය. 2021 ඒ.එෆ්.එල් තරඟ දින ප්‍රකාශයට පත්කල පසු නියමිත දිනය සහිතව මෙම වෙබ්අඩවිය යාවත්කාලීන කරනු ඇත.

සැලකිය යුතුයිඃ   සියළුම රජයේ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දිනයන් ප්‍රකාශයට පත්කරන අවස්ථාවේ නිවැරදි අතර වෙනස්වීමට ඉඩ ඇත.

මෙල්බර්න් කප් දිනය - මෙට්රෝ නොවන නගර සභා මගින් විකල්ප නිවාඩු දින ප්‍රකාශයට පත් නොකරන සෑම අවස්ථාවකම මෙල්බර්න් කප් දිනය වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය පුරාම රජයේ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දිනයක්වේ.

* සීමාකරන ලද වෙළඳ දිනයන්

වික්ටෝරියානු නීතිය අනුව වසරකට සීමාකරන ලද වෙළඳ දින දෙකහමාරක් ඇත:

 • මහ සිකුරාදා
 • නත්තල් දිනය
 • ඇන්සැක් දිනයේදී පෙ.ව. 12.01 සහ ප.ව.1 අතර

මෙම දිනවල බැහැරකල සාප්පු පමණක් විවෘතව තැබීමට අවසර ඇත.

බැහැරකල සාප්පු යනු මොනවාද?

බැහැරකල සාප්පු යනු පහත අවශ්‍යතා සපුරාලන ව්‍යාපාරවේඃ

 • ඕනෑම සීමාකරන ලද වෙළඳ දිනයක් තුලදී සාප්පුවේ 20ක් හෝ අඩු ගණනක් සේවයේ යොදවා ඇති සහ
 • සීමාකරන ලද වෙළඳ දිනයට කලින් දින 7 ඇතුලත අදාල ව්‍යාපාරය සහ එයට සබඳකම් ඇති වෙනත් ව්‍යාපාර මගින් සේවයේ යොදවා ඇති සේවකයන්ගේ සංඛ්‍යාව 100ට වැඩි නොවීම.

සීමාකරන ලද වෙළඳ දිනයන්වලට ඇති බැහැර කිරීම්

සමහර ව්‍යාපාර සීමාකරන ලද වෙළඳ දිනයන්ගෙන් බැහැර කර ඇත. එම ව්‍යාපාර වසර පුරා ඔවුනට අවශ්‍ය ඕනෑම අවස්ථාවක විවෘතව තැබිය හැකිය. බැහැරකර ඇති ව්‍යාපාර ආකාරනම්:

 • ඔසුසල්
 • ඉන්ධන පිරවුම් හල්
 • අවන්හල්
 • කැෆේ
 • ටේක්අවේ අවන්හල් (Takeaway)
 • සේවා සපයන්නන්
 • කුලියට දෙන සාප්පු (වීඩියෝ සාප්පු ඇතුළු)

මධ්‍යම රාත්‍රිය වන තෙක් පවත්වා ගෙන යන වෙළඳ ආයතන සහ සීමා කරන ලද වෙළඳ දිනයන් තුල මත්පැන් සැපයීම

සීමා කරන ලද වෙළඳ දිනයන් තුල මත්පැන් සැපයීම සඳහා අවන්හල්, ආපනශාලා, බීමහල්,සමාජ ශාලා, සහ බීම හල් සඳහා අතිරේක තහනමක් පනවා ඇත. කරුණාකර වැඩි විස්තර සඳහා සූදු කෙලීම සහ මත්පැන් නීති රීති සඳහා වික්ටෝරියානු කොමිසමබලන්න.

ඇන්සැක් දින අමතර සීමා

ඉහත ප්‍රතිපදනවලට අමතරව, ඇන්සැක් දිනයේදී (අප්‍රියෙල් 25) පහත ආකාරයේ ව්‍යාපාර ප.ව. 1:00 ට පෙර ක්‍රියාත්මක නොවිය යුතුයඃ

 • චිත්‍රපටි (ගෘහස්ථ හෝ එළිමහන්)
 • සජීවී නැටුම් හෝ සංගීත ඉසව්, සංදර්ශන හෝ නාට්‍යය ඇතුළු වෙනත් විනෝදාස්වාදක කටයුතු (මේවාට පමණක් සීමා නොවේ.
 • දේපළ වෙන්දේසි කිරීම.

ඇන්සැක් දිනයේදී කර්මාන්ත ශාලා සහ ගබඩා

කර්මාන්තශාලා හෝ ගබඩා ඇති නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් ඇති ව්‍යාපාර, ඇන්සැක් දින පනතේ නියම කරන ලද උපමානයන්ට යටත්ව, ඇන්සැක් දිනය පුරාම වසා තැබිය යුතුය.

ඇන්සැක් දිනයේ විවෘතව තැබීම සහ ක්‍රියාත්මකවීම සම්බන්ධ වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර ANZAC Day Act(ඇන්සැක් දින පනත) බලන්න.

ඔබගේ දින දර්ශනයේ භාවිතය සඳහා  Victorian public holidays dates (iCAL) (වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ රජයේ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දින) ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්න.