Liisgaraynta maalmaha fasaxa dadweynaha Fiktooriya ee 2020 iyo 2021

Fasax20202021
Maalinta Sannadka Cusub Arbaca 1da Janaayo Jimce 1da Janaayo
Maalinta Australiya Isniin 27da Janaayo waa
(26da Janaayo waa Axad sidaas darteed Isniinta ayaa ah fasax dadweyne)
Talaadada 26da Janaayo
Maalinta Shaqaalaha Isniin 9ka Maarso Isniinta 8da Maarso
Good Friday*Jimce 10ka Abriil Jimce 2da Abriil
Sabtida ka horeysa Axada EasterkaSabtida 11ka Abriil Sabtida 3da Abriil
Easter Sunday Axad 12ka Abriil Axad 4ta Abriil
Isniinta EasterIsniin 13ka Abriil Isniin 5ta Abriil
Maalinta ANZAC*

Sabti 25ka Abriil¹

Axad 25ka Abriil¹
Dhalashada BoqoradaIsniin 8da Juun Isniin 14ka Juun
Jimcaha ka hor maalinta Australian Football League (AFL)
Maalinta u weyn uguna dambaysa
Jimcaha 23da Oktoobar Waxay ku xiran tahay AFL jadwalkeeda†
Maalinta Koobka MelbourneTalaada 3da Nufeembar Talaada 2da Nufeembar
Maalinta Kirismaska*Jimce 25ka Diseembar Sabtida 25ka Diseembar
Boxing DaySabti 26da Diseembar
Isniin 28ka Diseembar²
Axada 26da Diseembar
Isniin 27da Diseembar²

¹ Anzac Day-da waxaa loo dabaaldegaa maalinta ay noqoto. Waxba laguma bedeli karo maalinta fasaxa dadweynaha marka maalinta Anzac ku soo aado Sabtida ama Axada.  

² Marka maalinta Boxing Day ku soo aado Axad ama Sabti, waxay noqonaysaa maalin dheeraada oo fasaxa

† Jimcaha ka horeeya fasaxa AFL Grand Final wuxuu caadatan noqdaa Jimcaha ugu dambeeya bisha Sebteembar. Websaytkan ayaa soo sheegid oona maalinta saxda ah marka la soo saaro jadwalka AFL ee 2021.

Ogsoonow: Taariikhaha maalmaha fasaxu waa sax marka la daabaco laga waa laga yaabaa inay isbedelaan

Maalinta Koobka Melbourne waa fasax dhamaan Fiktooriya haddii aanay maalin qabanqaabin golaha aan-ka-tirsanayn metro.

* Maalmaha Ganacsiga Dukaamada ee Xaddidan

Sharciga Victoria wuxuu sheegayaa laba iyo bar maalmood oo ganacsiga Dukaamada ee Xadadin sannad kasta:

 • Good Friday
 • Christmas Day
 • Inta u dhaxeysa saacadaha12.01subaxnimo iyo 1da galabnimo Maalinta ANZAC.

Maalmahan khaaska ah, waxaa loo ogol yahay oo kaliya dukaamo laga dhaafay.

Dukaamada laga soo reebayo

Dukaamada laga dhaafay oo buuxiya shuruudahan:

 • waxay leeyihiin 20 ama dad ka yar oo ka shaqeeya dukaanka wakhti kasta inta lagu jiro maalinta ganacsiga ee xaddidan; iyo
 • inta qof ee ka shaqeeya ganacsiga iyo meelaha kale ee la xiriira inaysan ka badneyn marnaba 100 inta lagu jiro 7 maalmood ee ka horeeyey maalinta ganacsiga ee xaddidan.

Maalmaha ganacsiga xaddidan ee laga dhaafayo

Noocyada mucayin ah oo hawleed ayaa laga saaray maalmaha ganacsi oo la xadadey. Waxay furi karaan mar kasta oo ay rabaan sanadka gudahiisa. Noocyada ganacsi oo laga dhaafay waa:

 • farmashiiyaha
 • xarumaha shidaalka
 • makhaayadaha
 • kafateeriyaasha
 • goobaha cuntooyinka fudud
 • adeeg bixiyayaasha
 • goobaha wax kireeya (oo ay ku jiraan dukaamada fiidyowga).

Shaqooyinka saqda dhexe iyo bixinta khamrada maalmaha la xanibay ganacsiga

Ganacsiyada sida makhaayadaha, goobaha kafeega, baararka, kalaabyada iyo dukaamada khamrada gada, waxaa laga yaabaa inay leeyihiin maalmo xanibaad siyaada ah. Fadlan ka eeg   Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulationmacluumaad intaas ka badan.

Maalinta ANZAC Day-da xanibaadaha weheliya

Marka lagu daro kuwa kor lagu xusay, ANZAC Day-da (25ka Abriil) noocyada ganacsi ee soo socdaa maaha inay shaqeeyaan ka hor 1:00 duhurkii maalinta ANZAC Day-da:

 • Shaneemada (ama ha ahaato banaanka tan daawado ama tan meelah xiran lagu daawado)
 • madadaalada kale, waxaa ka mid ah laakiin aan ku ekayn, qoob ka cayaar markaas socda ama munaasabad muyuusiga ah, kunjeerto ama cayaar
 • Xaraashka Real Estate.

Warshadaha iyo bakhaarada waaweyn maalinta ANZAC Day-da

Ganacsiga ah warshaadaha ama bakhaarada ama goob ganacsi oo kasta oo hawl lagu qabanayo, ganacsigaas waa in la xiraa fasaxa ANZAC Day-da waase inay leedahay shuruudaha la xusay ee Xeerka ANZAC Day-da.

Macluumaad intaas ka badan oo khuseeya oo khuseeya furitaanka iyo shaqaynta ANZAC Day-da, fadlan eeg Xeerka ANZAC Day-da.

La soo deg maalmaha fasaxa dadweynaha ee Fiktooriya (iCAL) si loogu isticmaalo kaalandarkaaga.