Về chương trình này

Chương trình Hỗ trợ Chi phí Kinh doanh Vòng Hai (Business Costs Assistance Program Round Two) Triển Hạn Cho Tháng Bảy là cơ hội cho những doanh nghiệp đủ điều kiện hợp lệ trước đây không nộp đơn cho chương trình này vào tháng Sáu 2021 nay được nộp đơn xin khoản hỗ trợ $4800 Úc kim.

Quý vị cũng có thể nộp đơn nếu đã trở nên đủ điều kiện hợp lệ cho chương trình này từ tháng Sáu 2021.

Thời hạn nhận đơn chấm dứt lúc 11 g 59 đêm Thứ Sáu 20 tháng Tám 2021.

Ai đủ điều kiện hợp lệ?

Đó là những doanh nghiệp:

 • đặt tại Victoria
 • hoạt động kinh doanh trong một ngành đủ điều kiện hợp lệ (xem bên dưới)
 • đã phải gánh chịu những phí tổn trực tiếp vì các biện pháp hạn chế sinh hoạt trong tháng Bảy
 • có khoản trả lương nhận viên hàng năm tại Victoria trong mức tối đa $10 triệu Úc kim trong tài khóa 2019-2020
 • bị ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế sinh hoạt và hầu như không thể hoạt động gián tiếp từ xa
 • có khoản trả lương nhận viên hàng năm tại Victoria trong mức tối đa $10 triệu Úc kim trong tài khóa 2019-2020
 • có đăng bộ thu thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) vào ngày 15 tháng Bảy 2021
 • có số Đăng bộ Doanh Nghiệp Úc (Australian Business Number - ABN) và vẫn giữ số ABN này vào ngày 15 tháng Bảy 2021 và cho tới nay.
 • có đăng bộ với các cơ quan chịu trách nhiệm giám sát Tiểu bang và Liên bang
 • có đăng bộ với WorkSafe Victoria.

Đối với những doanh nghiệp có nhân viên, người nộp đơn phải xác nhận rằng doanh nghiệp có hỗ trợ nhân viên của mình (kể cả những nhận viên phù động/ không thường xuyên, khi có thể) để họ được hưởng các quyền lợi nghỉ có lương, hoặc nếu nhận viên có thể làm việc tại gia, thì họ được làm việc tại gia trong thời gian Chính phủ Victoria áp dụng các biện pháp hạn chế sinh hoạt CovidSafe.

Các ngành đủ điều kiện hợp lệ

Những ngành sau đây đủ điều kiện hợp lệ:

 • bán lẻ hàng hóa không phải là thiết yếu
 • khách sạn, ăn uống
 • du lịch
 • chuyên chở
 • sự kiện và các dịch vụ liên hệ
 • hỗ trợ về y tế và xã hội
 • dịch vụ và giáo dục

Thông tin cho những người đã nhận khoản tài trợ khác hoặc đã nhận trước đây

Những doanh nghiệp từng nhận một khoản tài trợ theo Chương Trình Trợ Giúp Chi Phí Kinh Doanh Vòng Hai hoặc Quỹ hỗ trợ các cơ sở Khách sạn Nhà hàng có Giấy phép bán rượu 2021 thì không đủ điều kiện hợp lệ để nhận tài trợ theo chương trình này.

Các doanh nghiệp đã được trợ giúp qua Quỹ Hỗ Trợ Kinh Doanh (Business Support Fund), chước giảm/miễn thuế lương bổng, hoặc các chương trình trợ giúp vì COVID-19 khác có thể nộp đơn xin trợ giúp theo chương trình này.

Cách thức nộp đơn

Đơn được nhận cho tới 11 g 59 đêm Thứ Sáu 20 tháng Tám 2021.

Hãy bảo đảm là quý vị trả lời đầy đủ tất cả các câu hỏi trong mẫu đơn, nộp và đính kèm tất cả những văn kiện được yêu cầu.

Thông tin quý vị cần có cho đơn xin của mình

Quý vị phải cung cấp:

 • số đăng bộ kinh doanh Úc (Australian business number - ABN) còn hiệu lực cho doanh nghiệp mình liên kết với một trong những lĩnh vực kinh doanh đủ điều kiện hợp lệ này.
 • nếu có thu dụng nhân viên, Số Bảo Hiểm Lao Động Của Chủ Nhân (WorkCover Employer Number - WEN) hoặc Số Hồ Sơ An Toàn Lao Động (WorkSafe Application Reference Number - WRN)
 • bằng chứng có hiệu lực về ngày tháng năm sinh và chi tiết nơi cư trú, chẳng hạn như:
  • bằng lái xe
  • sổ thông hành (hộ chiếu) Úc
  • thẻ Medicare
  • sổ thông hành (hộ chiếu) ngoại quốc có chiếu khán vào Úc.

Thông tin thêm

Nếu cần được giúp đỡ, xin gọi đường dây thường trực của Business Victoria qua số 13 22 15.

Nếu cần thông dịch viên, hãy gọi TIS National qua số 131 450 và xin nối với đường dây thường trực của Business Victoria.