Về chương trình này

Chương Trình Hỗ Trợ Chi Phí Kinh Doanh Vòng Hai (The Business Costs Assistance Program Round Two) có thể giúp đỡ những doanh nghiệp bị ảnh hưởng của biện pháp hạn chế sinh hoạt mới đây.

Các doanh nghiệp cỡ nhỏ và vừa, bao gồm cả doanh nghiệp có hoặc không thuê mướn nhân công, có thể nhận được khoản trợ cấp $2500 hoặc $5000.

Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch hội đủ điều kiện sẽ được nhận thêm khoản tài trợ - $4500 cho các doanh nghiệp du lịch ở vùng quê và $2000 cho cho các doanh nghiệp du lịch ở khu đô thị Melbourne.

Một khoản trợ cấp thêm nữa 2.000 đô-la sẽ được cấp cho các doanh nghiệp ở vùng nội thành Melbourne bị đóng cửa bởi lệnh hạn chế kéo dài bao gồm các phòng tập thể dục, trường dạy khiêu vũ và các lớp tập yoga. Với khoản trợ giúp mới này các doanh nghiệp trong lãnh vực đủ tiêu chuẩn sẽ được nhận khoản trợ giúp tổng cộng lên đến 7.000 đô-la.

Đó là những doanh nghiệp:

 • đặt tại Victoria
 • điều hành một doanh nghiệp thuộc ngành đủ điều kiện hợp lệ (xem danh sách bên dưới)
 • bị ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế sinh hoạt và không thể điều hành được từ xa
 • có khoản trả lương nhân viên hàng năm tại Victoria tối đa tới $10 triệu trong tài khóa 2019-2020
 • có đăng bộ thu Thuế Hàng Hóa và Dịch Vụ (GST)
 • có số đăng bộ Doanh Nghiệp Úc (ABN)
 • có đăng bộ với các cơ quan giám sát hữu trách Liên bang hoặc Tiểu bang
 • có đăng bộ với WorkSafe Victoria.

Các ngành đủ điều kiện hợp lệ

Những ngành sau đây đủ điều kiện hợp lệ:

 • bán lẻ hàng hóa không phải là thiết yếu
 • khách sạn, ăn uống
 • du lịch
 • chuyên chở
 • sự kiện và các dịch vụ liên hệ
 • hỗ trợ về y tế và xã hội
 • dịch vụ và giáo dục

Những doanh nghiệp đã nhận khoản tài trợ theo chương trình Licensed Hospitality Venue Fund 2021 thì không đủ điều kiện hợp lệ.

Những doanh nghiệp đã nhận các khoản tài trợ qua các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vì COVID-19 trước đây thì đủ điều kiện hợp lệ để nộp đơn xin.

Quý vị chỉ có thể nộp đơn xin một khoản tài trợ cho mỗi ABN. Nếu quý vị có nhiều ABN khác nhau cho các doanh nghiệp của mình, phải nộp đơn riêng rẽ cho mỗi ABN.

Các tổ chức bất-vụ-lợi không đăng bộ thu GST và có khoản tổng thu nhập hàng năm trong khoảng từ $75,000 tới $150,000 có thể nộp đơn xin.

Cách thức nộp đơn

Đơn được nhận cho tới 11 g 59 đêm Thứ Năm 24 tháng Sáu 2021.

Quý vị phải bảo đảm trả lời tất cả mọi câu hỏi trong mẫu đơn, nộp và đính kèm tất cả mọi chứng từ được yêu cầu.

Thông tin cần thiết cho việc nộp đơn

Quý vị phải cung cấp:

 • số đăng bộdoanh nghiệp Úc (ABN) còn hiệu lực cho doanh nghiệp của mình
 • nếu có thuê mướn nhân viên, số WorkCover Employer Number (WEN) hoặc số WorkSafe Application Reference Number (WRN)
 • bằng chứng về chi tiết ngày sinh và tư cách cư trú, chẳng hạn như:
  • bằng lái xe
  • sổ thông hành (hộ chiếu) Úc
  • thẻ Medicare
  • sổ thông hành (hộ chiếu) ngoại quốc có chiếu khán vào Úc.

Thông tin thêm

Nếu cần được giúp đỡ, xin gọi đường dây thường trực của Business Victoria qua số 13 22 15.

Nếu cần thông dịch viên, hãy gọi TIS National qua số 131 450 và xin nối với đường dây thường trực của Business Victoria.