درباره برنامه

Victorian Government برای ارائه برنامه هدایت و حمایت کسب و کار با (VCCI) Victorian Chamber of Commerce and Industry مشارکت می کند. این برنامه جهت یاری رساندن به کسب و کارهای کوچک است که بتوانند چالشهای اقتصادی را هدایت کنند که در اثر محدودیتهای کمک به کاهش انتشارکروناویروس (COVID-19) را ایجاد شده اند.

در طول این برنامه، صاحبان کسب و کارهای واجد شرایط میتوانند حداکثرچهارجلسه آموزشی هر کدام به مدت 2 ساعت توسط افراد حرفه ای که به آنها دراتخاذ تصمیمات آگاهانه درباره آینده کسب و کار خود کمک می کنند، دریافت نمایند.

این برنامه راهنمایی مناسب جهت موارد زیر تقدیم میکند:

 • بهبود کسب و کار – برای تقویت بهبود کسب و کار (کاهش هزینه، بدهی، و مدریت گردش پول)
 • تغییر شکل بازار- برای درک اینکه چگونه کروناویروس (COVID-19) سبب تغییر شکل بازار و یا سرعت بخشیدن به این تغییر شده است.
 • سواد دیجتالی و تعامل – برای کمک به کسب و کارها برای دستیابی به مشتریان و بازارهای کار جدید
 • بازار و زنجیره تولید متنوع – برای کاهش قرار گرفتن در معرض خطرات زنجیره تولید
 • ماهرسازی وآموزش دوباره – برای کمک به بالا بردن سطح مهارت نیروی کار موجود آنها

برای ارسال درخواست به وبسایت VCCI website روی کلید 'Apply now' کلیک کنید.

چه نوع کمکی موجود می باشد؟

کسب و کارهای واجد شرایط به متخصصین باتجربه ای که در طول سه ماه چهارجلسه هدایت کننده انفرادی برایشان فراهم خواهند کرد، وصل خواهند شد. جلسات هدایت کننده بصورت تلفنی، ویدئویی و در صورت امکان حضوری انجام خواهد شد. قبل از اینکه مربی مربوطه تعیین شود، از متقاضیان خواسته می شود که پرسشنامه مختصری را که جهت بررسی نیازهای مخصوص بهبود و بازسازی کسب و کار آنها طراحی شده، تکمیل نمایند.

بعد از جلسه اولیه، متقاضیان یک طرح عملی با جزئیات را دریافت خواهند کرد، که شامل توصیه هایی منحصر به فرد و مناسب نیازهای خاص کسب و کار آنهاست.

متقاضیان همچنین در صورت نیاز، به حمایت بیشتر درمورد کسب و کار خود وصل خواهند شد.

این حمایت ها می تواند شامل مشاوره مالی، امور تخصصی دیجیتالی و تعلیمی، و حمایت از سلامت روان و آموزش باشد.

پس از آن مربی تا سه جلسه تکمیلی در طول مدت سه ماه برای متقاضی برنامه ریزی خواهد کرد، تا از روند پیشرفت آنها مطلع شود، و حمایت و راهنمایی بیشتری را در صورت نیاز تهیه کند.

سودمندی برای کسب و کار

این برنامه به کسب و کارها کمک می کند که:

 • برای بازسازی، تغییر شکل بازار، الفاظ و ادبیات دیجیتالی، زنجیره تولید متنوع و بالابردن سطح مهارت کارمندان موجود، استراتژی های کاربردی بسازند
 • قرار گرفتن در معرض مسایل مالی و ریسک ها را پایین بیاورند
 • به حمایتهای دیگر دولتی و سرویسهای حرفه ای محلی وصل شوند

چه نوعی از بیزینس می تواند برای این برنامه درخواست کنند؟

این برنامه برای صاحبان کسب و کارهایی با حداکثر 20 نفر کارمند تمام وقت در دسترس است. برای اهداف ای برنامه صاحب کسب و کار کوچک میتواند یک کسب و کار انفرادی، شراکتی، یا شرکت خصوصی یا اتحادیه باشد که کسب و کار کوچکی را اداره می کند. 20 کارمند تمام وقت یعنی اینکه مجموع تمام ساعتهای کاری استاندارد همه کارمندان (چه تمام وقت و چه پاره وقت) در چهارچوب ساعتهای کاری استاندارد که از طرف Australian Bureau of Statistics مشخص شده است.

کسب و کار همچنین باید:

 • کد کسب و کار استرالیایی (ABN) فعال داشته باشد
 • شرکت عام، کسب و کار خیریه (کسب و کاری که برای سود نیست) یا شرکت سهامی تحت قانون Body Corporate and Community Management Act 1997 نباشد
 • قصد تأسیس مجدد و یا ادامه کار در ویکتوریا را داشته باشد

چگونگی درخواست کردن

برای ارسال درخواست به وبسایت VCCI website روی کلید 'Apply now' کلیک کنید.

اگر برای انجام درخواست خود نیاز به کمک دارید، لطفا با VCCI با شماره تلفن 0386625333 تماس حاصل کنید.