Về chương trình này

Licensed Hospitality Venue Fund 2021 giúp đỡ các cơ sở khách sạn, nhà hàng ăn uống có giấy phép bán rượu đủ điều kiện hợp lệ bị ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế sinh hoạt mới đây.

Những người có giấy phép bán rượu đang điều hành nhà hàng, khách sạn, tiệm cà phê, quán rượu, quán bar, câu lạc bộ hoặc trung tâm tiếp tân có đăng bộ phục vụ thực phẩm và bia rượu có thể nộp đơn xin khoản tài trợ này.

Các doanh nghiệp hoạt động ở vùng quê Victoria có thể nộp đơn xin khoản tài trợ $3500.
Các doanh nghiệp hoạt động ở khu đô thị Melbourne có thể nộp đơn xin khoản tài trợ $7000.

Đơn được nhận cho tới 11 g 59 đêm 24 tháng Sáu 2021.

Ai hội đủ điều kiện hợp lệ?

Đó là những doanh nghiệp:

 • nhận được điện thư – email – của Business Victoria với đường dẫn liên kết tới mẫu đơn
 • điều hành một quán bar, nhà hàng, quán rượu, câu lạc bộ, khách sạn, tiệm cà phê hay trung tâm tiếp tân – có giấy phép bán rượu – và có đăng bộ phục vụ thực phẩm và bia rượu tại Victoria
 • có chứng chỉ còn hiệu lực Class 2 hoặc Class 3 Service Sector Certificate of Registration theo luật Food Act 1984 (Vic)
 • có đăng bộ thu Thuế Hàng Hóa và Dịch Vụ (GST)
 • có số đăng bộ Doanh Nghiệp Úc (ABN)
 • có đăng bộ với các cơ quan giám sát hữu trách Liên bang hoặc Tiểu bang.

Cách thức nộp đơn

Nếu quý vị đủ điều kiện hợp lệ cho khoản tài trợ này, và có một địa chỉ điện thư – email – cho eLicence, Business Victoria sẽ gửi một điện thư cho quý vị có kèm đường dẫn nối kết để quý vị nộp đơn xin.

Nếu không có một địa chỉ điện thư – email – cho eLicence, quý vị phải mở một tài khoản trước ngày 20 tháng Sáu 2021 tại Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation Liquor Portal.

Quý vị phải bảo đảm trả lời tất cả mọi câu hỏi trong mẫu đơn, nộp và đính kèm tất cả mọi chứng từ được yêu cầu.

Quý vị chỉ có thể nộp đơn một lần cho mỗi cơ sở. Nếu có nhiều cơ sở cùng chung dưới một số ABN, quý vị phải nộp đơn riêng rẽ cho từng cơ sở.

Chứng từ cần nộp kèm

Quý vị phải cung cấp:

 • chứng chỉ hiện hành Certificate of Registration do Hội đồng thành phố đia phương cấp theo luật Food Act 1984 (Vic)
 • bằng chứng về chi tiết ngày sinh và tư cách cư trú, chẳng hạn như:
  • bằng lái xe
  • sổ thông hành (hộ chiếu) Úc
  • thẻ Medicare
  • sổ thông hành (hộ chiếu) ngoại quốc có chiếu khán vào Úc.

Thông tin thêm

Nếu cần được giúp đỡ, xin gọi đường dây thường trực của Business Victoria qua số 13 22 15

Nếu cần thông dịch viên, hãy gọi TIS National qua số 131 450 và xin nối với đường dây thường trực của Business Victoria.