Về chương trình này

Quỹ hỗ trợ các cơ sở Khách sạn Nhà hàng có Giấy phép bán rượu 2021 (Licensed Hospitality Venue Fund 2021) Triển hạn Cho Tháng Bảy cho những doanh nghiệp đủ điều kiện hợp lệ trước đây không nộp đơn cho chương trình này vào tháng Sáu 2021 nay có cơ hội nộp đơn xin khoản hỗ trợ $7200 Úc kim.

Những người có giấy phép bán rượu đủ điều kiện hợp lệ sẽ được Cơ quan Business Victoria mời nộp đơn.

Đơn được nhận cho tới 11 g 59 đêm Thứ Sáu 20 tháng Tám 2021.

Ai đủ điều kiện hợp lệ?

Đó là những doanh nghiệp:

 • điều hành một quán bar rượu, nhà hàng, quán bia, câu lạc bộ, khách sạn, tiệm cà phê hay trung tâm tiếp tân – có giấy phép bán rượu – và có đăng bộ phục vụ thực phẩm và bia rượu tại Victoria vào ngày 15 tháng Bảy 2021
 • có giấy phép bán rượu tổng quát hoặc bán khuya (nói chung), tại câu lạc bộ toàn diện, tại nhà hàng và quán cà phê, dành cho nhà sản xuất hoặc tại chỗ, hoặc bán khuya (tại chỗ) vào ngày 15 tháng Bảy 2021
 • có chứng chỉ đăng bộ Lĩnh vực Phục Vụ còn hiệu lực Class 2 hoặc Class 3 Service Sector Certificate of Registration theo luật Food Act 1984 (Vic) có hiệu lực trong năm 2020 hoặc 2021 về việc phục vụ thực phẩm tại cùng địa điểm
 • có đăng bộ thu thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) vào ngày 15 tháng Bảy 2021
 • có số đăng bộ Doanh Nghiệp Úc (Australian Business Number - ABN) và vẫn còn giữ số ABN này vào ngày 15 tháng Bảy 2021
 • có đăng bộ với các cơ quan chịu trách nhiệm giám sát Tiểu bang và Liên bang.

Đối với những doanh nghiệp có nhân viên, người nộp đơn phải xác nhận rằng doanh nghiệp có hỗ trợ nhân viên của mình (kể cả những nhận viên phù động/ không thường xuyên, khi có thể) để họ được hưởng các quyền lợi nghỉ có lương, hoặc nếu nhận viên có thể làm việc tại gia, thì họ được làm việc tại gia trong thời gian Chính phủ Victoria áp dụng các biện pháp hạn chế sinh hoạt CovidSafe.

Doanh nghiệp của quý vị phải là doanh nghiệp không từng nhận tài trợ từ Chương trình Hỗ trợ Chi phí Kinh doanh Vòng Hai (Business Costs Assistance Program Round Two, Chương trình Hỗ trợ Chi phí Kinh doanh Vòng Hai (Business Costs Assistance Program Round Two) được Triển Hạn Cho Tháng Bảy hoặc Quỹ hỗ trợ các cơ sở Khách sạn Nhà hàng có Giấy phép bán rượu 2021 (Licensed Hospitality Venue Fund 2021).

Doanh nghiệp có chứng chỉ phục vụ thực phẩm nhưng không có giấy phép bán rượu không đủ điều kiện hợp lệ cho khoản tài trợ theo chương trình này. Doanh nghiệp có giấy phép bán rượu nhưng không thể cung cấp chứng chỉ phục vụ thực phẩm tại cùng địa điểm cũng không đủ điều kiện hợp lệ cho khoản tài trợ theo chương trình này.

Cách thức nộp đơn

Nếu quý vị đủ điều kiện hợp lệ cho khoản tài trợ này, và có một địa chỉ điện thư – email – cho eLicence, Business Victoria sẽ gửi một điện thư cho quý vị có kèm đường dẫn nối kết để quý vị nộp đơn xin.

Nếu không có một địa chỉ điện thư – email – cho eLicence, quý vị phải mở một tài khoản trễ nhất là 11 g 59 đêm Thứ Hai 16 tháng Tám 2021 tại Cổng thông tin quy định về rượu và cờ bạc của Ủy Hội Phụ Trách về cờ bạc và rượu của tiểu bang Victoria (Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation Liquor Portal).

Quý vị phải bảo đảm trả lời tất cả mọi câu hỏi trong mẫu đơn, nộp và đính kèm tất cả mọi chứng từ được yêu cầu.

Quý vị chỉ có thể nộp đơn một lần cho mỗi cơ sở. Nếu có nhiều cơ sở cùng chung dưới một số ABN, quý vị phải nộp đơn riêng rẽ cho từng cơ sở.

Thời hạn nhận đơn chấm dứt lúc 11 g 59 đêm Thứ Sáu 20 tháng Tám 2021. Trường hợp ngoại lệ có thể được áp dụng nếu quý vị được yêu cầu nộp đơn sau ngày này.

Bằng chứng cần có để nộp đơn

Quý vị phải cung cấp:

 • Chứng Chỉ Đăng Bộ hiện hành do Hội đồng thành phố cấp theo luật Food Act 1984 (Vic), phải có hiệu lực cho năm 2020 hoặc 2021 và nêu rõ cùng một địa điểm như trong giấy phép bán rượu.
 • bằng chứng về chi tiết ngày sinh và tư cách cư trú, chẳng hạn như:
  • bằng lái xe
  • sổ thông hành (hộ chiếu) Úc
  • thẻ Medicare
  • sổ thông hành (hộ chiếu) ngoại quốc có chiếu khán vào Úc,

Thông tin thêm

Nếu cần được giúp đỡ, xin gọi đường dây thường trực của Business Victoria qua số 13 22 15

Nếu cần thông dịch viên, hãy gọi TIS National qua số 131 450 và xin nối với đường dây thường trực của Business Victoria.