Sơ lược về Chương trình

Chương trình này giúp người dân Victoria gặp khó khăn liên quan đến doanh nghiệp nhỏ có thể nhờ giúp đỡ về sức khỏe tâm thần cần thiết để họ vượt qua các tác động do coronavirus (COVID-19) gây ra.

Trợ giúp hiện hành của chương trình này gồm có:

  • Đường dây trợ giúp qua điện thoại Partners in Wellbeing 1300 375 330 (9 giờ sáng đến 10 giờ tối ngày thường trong tuần và 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày cuối tuần)
    Trợ giúp riêng để cải thiện tình trạng an sinh nếu quý vị thấy lo lắng về doanh nghiệp của mình, cũng như giúp quý vị được gặp cố vấn kinh doanh và nhân viên tư vấn tài chính miễn phí.
  • Khóa Huấn luyện Cách Giúp đỡ Trường hợp Khủng hoảng và Sức khỏe Tâm thần St John Ambulance (St John Ambulance Mental Health and Crisis Support Training)

Sắp tới sẽ có thêm chương trình và chi tiết sẽ được đăng tại trang này.

Muốn được giúp đỡ về sức khỏe tâm thần ngay lập tức, hãy truy cập Sức khỏe tâm thần trong kinh doanh (Mental health in business).

Đường dây trợ giúp Partners in Wellbeing

Đường dây trợ giúp qua điện thoại Partners in Wellbeing (1300 375 330) đã được mở rộng để chủ doanh nghiệp bị căng thẳng có thể tiếp xúc với cố vấn kinh doanh và nhân viên tư vấn tài chính miễn phí.

Đường dây này hoạt động từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối ngày thường trong tuần và 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều vào ngày cuối tuần. Nếu bị căng thẳng hoặc lo lắng về doanh nghiệp của mình, quý vị hãy gọi cho Partners in Wellbeing qua số 1300 375 330, có thông dịch viên khi có yêu cầu.

Khóa Huấn luyện Cách Giúp đỡ Trường hợp Khủng hoảng và Sức khỏe Tâm thần St John Ambulance

Chương trình này giờ đây đã kết thúc, nếu muốn biết thêm thông tin, quý vị hãy liên lạc với chúng tôi

Khóa Huấn luyện Cách Giúp đỡ Trường hợp Khủng hoảng và Sức khỏe Tâm thần được St John Ambulance công nhận đã dành cho một nhân viên của mỗi Hội đồng thành phố và người giữ các chức vụ trong Phòng Thương mại, Hiệp hội Doanh nghiệp hoặc Mạng lưới doanh nghiệp.

Khóa huấn luyện này sẽ giúp người tham gia:

  • tập luyện khả năng giúp đỡ cộng đồng doanh nghiệp địa phương gặp khó khăn liên quan đến an sinh hoặc sức khỏe tâm thần
  • chứng nhận người tham gia đối với văn bằng được công nhận toàn quốc về cách đối phó ban đầu liên quan đến sức khỏe tâm thần,
  • nâng cao nhận thức về các trợ giúp liên quan đến an sinh và sức khỏe tâm thần dành cho người điều hành doanh nghiệp nhỏ và người dân.

Hình thức giúp đỡ thêm

Trong các hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp cũng sẽ có các chuyên gia y tế tâm thần để thành viên có thể lập tức tham khảo ý kiến của các cố vấn chuyên nghiệp và có khóa huấn luyện tại nơi làm việc dành cho nhân viên để xác định và ứng phó với người bị căng thẳng tinh thần.

Các dịch vụ giúp đỡ này dự kiến sẽ tiếp tục cho đến năm 2022, và tùy theo nhu cầu cùng các điều kiện trong tương lai, các dịch vụ có thể sẽ tiếp tục.

Sắp tới, tại trang này sẽ có thêm thông tin về các dịch vụ giúp đỡ.

Muốn liên lạc với Business Victoria bằng ngôn ngữ của mình, xin quý vị gọi cho TIS National qua số 13 14 50 và yêu cầu họ gọi cho đường dây thường trực Business Victoria (13 22 15).