Uzun hizmet iznini nasıl hesaplarım?

Victoria Hükümeti’nin çevrimiçi hesaplayıcısı 2018 Uzun Hizmet İzni Kanunu (2018 UHİ Kanunu) tarafından kapsanan çalışanlara ve işverenlere uzun hizmet iznini (UHİ) hesaplamalarında yardımcı olur.

İstihdam tarihlerinizi ve daha önce kullanmış olduğunuz izinlerinizi girmenizden yalnızca birkaç saniye sonra size bir yanıt sağlanır.

Hesaplayıcı tarafından sağlanan yanıtların doğru olması gerekmesine karşın, UHİ haklarını, maaş bordrosu ofisinize, sendikanıza veya yasal danışman gibi bağımsız bir tarafa doğrulatmanızı tavsiye ederiz.

Uzun hizmet izni hesaplayıcısını kullanın

2018 UHİ Kanunu kimler için geçerlidir?

 • Victorialı çalışanların çoğu (bazı Eyaletler Birliği işletmesi anlaşmaları ve reform öncesi ihaleler ve diğer Victoria kanunları kapsamındaki çalışanlar hariç). İş kategorileri/türleri genellikle şunları içerir: tam gün, yarım gün, gündelik, mevsimlik ve belirli süreli.
 • Belirli işçi kiralama anlaşmaları kapsamında çalışanlar.

UHİ Kanunu kimler için geçerli değildir?

 • 2018 UHİ Kanunu, kendi UHİ hükümleri olan bir federal karar veya bireysel ya da toplu iş yeri sözleşmesi kapsamında olan çalışanlar için geçerli olmayabilir.
 • 2018 UHİ Kanunu, uzun hizmet haklarının CoINVEST programı ile sağlandığı yapı ve inşaat işlerinde çalışan işçiler gibi, uzun hizmet haklarının başka bir kanun ya da düzenleme tarafından sağlandığı çalışanlar için geçerli değildir.

Daha fazla bilgi için Long Service Leave Act 2018 Comprehensive Guide (PDF 893.47 KB)PDF icon bölümüne bakın.

2018 UHİ Kanunu yerine bir ihale veya anlaşmanın uygulanıp uygulanmadığını kararlaştırmak için Adil Çalışma Gözetmeni’ni 13 13 94’ten arayın.

Çalışanların UHİ hakkını elde etmek için ne kadar süre çalışmaları gerekmektedir?

Bir çalışan, ‘bir işveren’ ile 7 yıllık ‘sürekli çalışmayı’ tamamladığında UHİ almaya hak kazanacaktır.

Daha fazla bilgi için LSL Act 2018 Fact Sheet 2 - taking LSL (DOCX 237.67 KB)DOCX icon bölümüne bakın.

Daha fazla bilgi için Uzun hizmet izni: sürekli çalışma sitesindeki sayfamızı ziyaret edin.

Çalışanlar nasıl UHİ alabilir?

 • UHİ bir günden kısa olmayan herhangi bir süre için alınabilir
 • bir çalışan, olağan ücretinin yarısı karşılığında, hakkı olan sürenin iki katı uzunluğunda UHİ almayı isteyebilir
 • bir çalışan, 7 yıllık sürekli çalışmanın sonrasında herhangi bir zamanda UHİ isteyebilir
 • işveren, isteği reddetmesi için ‘işle ilgili geçerli nedenleri’ olmadığı sürece, çalışanın isteğini elverişli en yakın zamanda yerine getirmelidir
 • bir işveren, bir çalışandan, izni alması için en az 12 hafta önceden yazılı bir bildirimde bulunmasını isteyebilir. Çalışan, iznini işveren tarafından belirtilen zamanda almak istemiyorsa, Sulh Mahkemesi’nin Endüstriyel Bölümüne başvurabilir.

Daha fazla bilgi için LSL Act 2018 Fact Sheet 2 - taking LSL (DOCX 237.67 KB)DOCX icon bölümüne bakın.

Ayrıca Hizmet izni ne kadar süreyle alınabilir sitesindeki sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz.

UHİ ödemesini nasıl hesaplarım?

UHİ şu şekilde hesaplanır: çalışılan toplam hafta sayısı 60’a bölünür ve iznin alındığı ya da çalışanın istihdamının sona erdiği tarihteki normal haftalık maaş haddiyle çarpılır.

Uzun hizmet izni (UHİ) hesaplayıcısını kullanın

Daha fazla bilgi için LSL Act 2018 Fact Sheet 7 - entitlement to take leave and 'ordinary pay' (DOCX 256.29 KB)DOCX icon bölümüne bakın.

Daha fazla bilgi için Hizmet izni ne kadar süreyle alınabilir sitesindeki sayfamızı ziyaret edin.

İstihdam feshedilirse ne olur?

Çalışanların en az 7 yıl sürekli çalışmadan sonra UHİ alma hakkı vardır. İş, herhangi bir nedenden dolayı 7 yıl sonra biterse, çalışana, kullanılmayan herhangi bir UHİ için ödeme yapılmalıdır. Tutarın tamamı, işin sona erdiği gün ödenecektir.

Daha fazla bilgi için LSL Act 2018 Fact Sheet 3 - LSL and termination of employment (DOCX 169.21 KB)DOCX icon bölümüne bakın.

Ayrıca Uzun hizmet izni: işe son verme sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz.

Diğer izin türlerinin UHİ üzerindeki etkisi

Tüm ücretli izin türleri, UHİ doğrultusunda sürekli iş dönemi hesabına eklenir. Örnekler şunları içerir: Yıllık izin, bakıcı izni ve uzun hizmet izni.

Ancak, 52 haftayı geçen ücretsiz izin, şu koşullar kapsamında değilse, hesaba katılmaz:

 • çalışmama süresi, ilgili yazılı veya sözlü iş anlaşmasına göre, çalışma süresi olarak alınmıyorsa
 • çalışan ve işveren, izin alınmadan önce iznin çalışma süresi olarak alınması için yazılı olarak anlaşmamışlarsa
 • izin, hastalık veya yaralanma nedeni ile alınmıyorsa
 • izin, ilgili yazılı veya sözlü anlaşmada sağlanan herhangi başka bir tür izin değilse.

Daha fazla bilgi için LSL Act 2018 Fact Sheet 6 - accrual of LSL - impact of leave, absences and interruptions (DOCX 236.63 KB)DOCX icon bölümüne bakın.

Daha fazla bilgi ve UHİ üzerinde etkili olan diğer tür izin örnekleri için Uzun hizmet izni: sürekli çalışma sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz.

Peki ya geçici ve sezonluk çalışanlar?

2018 UHİ Kanunu, işlerinin ‘sürekli’ olduğu durumlarda tam gün, yarım gün, gündelik, mevsimlik ve belirli süreli çalışanlara hak kazandırır. 2018 UHİ Kanunu kapsamında bunun anlamı, herhangi iki çalışma dönemi arasında, şu koşullar haricinde, 12 haftadan uzun bir süre olmaması gerektiğidir:

 • işe devamsızlığın başlamasından önce çalışan ve işveren bu şekilde anlaşmamışsa
 • işe devamsızlık, sözleşme koşullarına göre değilse
 • işe devamsızlığa mevsimsel etkenler neden olmamışsa
 • çalışan düzenli ve sistemli temellerde çalıştırılmıyorsa ve yeniden işe alınmak için makul bir beklentisi yoksa.

Bağımsız müteahhit ile çalışan karşılaştırması

Gerçek bağımsız müteahhitler çalışan değildir ve 2018 UHİ Kanunu kapsamında genellikle UHİ için uygun değillerdir. Ancak, bir kişinin gerçekten bağımsız bir müteahhit veya çalışan olup olmadığı duruma göre değerlendirilmelidir.

Bir kişinin gerçek bağımsız müteahhit veya çalışan olup olmadığını değerlendirmek için 1300 667 850 numaralı telefondan Eyaletler Birliği Bağımsız Müteahhitler Acil Hattı ile konuşabilirsiniz.

İşletme sahipleri genellikle çalışan değildir ve 2018 UHİ Kanunu tarafından sağlanan UHİ için uygun değillerdir.

Daha fazla bilgi için LSL Act 2018 Fact Sheet 4 - LSL casual and seasonal employees (DOCX 235.73 KB)DOCX iconbölümüne bakın.

Ayrıca uzun hizmet izninin nasıl hesaplandığına dair örneklerimizi de okuyabilirsiniz.

İşletme satılırsa ne olur?

Bir işletme satılır ve satın alan kişi eski sahibin çalışanlarını çalıştırırsa, yeni işveren, çalışanların o işletmedeki çalışma süresinin toplamından sorumludur.

Bazen sahip olunan hakkın değerini karşılaması için bir vakıf fonu kurulur ya da yükümlülük işletmenin satış fiyatından düşülebilir.

Yapılmış olan düzenleme nasıl olursa olsun, yeni işveren çalışanın eski işverenindeki ve kendi sahipliğindeki hizmetleri için otomatik olarak sorumlu duruma gelir. İşletmenin yeni sahibi, eski sahip için sağlanan çalışmayı tanımaz ve çalışanlara doğru uzun hizmet izni ödemesini yapmazsa, 2018 UHİ kanununu ihlal etmiş olur. 2018 UHİ Kanununun ihlali ceza gerektiren bir suçtur ve işveren para cezası ödemek ve hüküm giymek, ayrıca diğer masraf ve cezaları ödemek durumunda kalabilir.

İşletmenin eski sahibinden kalan UHİ hakları, işletmenin eski sahibi tarafından nakde çevrilip çalışana verilmemelidir.

Daha fazla bilgi için LSL Act 2018 Fact Sheet 5 - 'one employer' (DOCX 235.8 KB)DOCX iconbölümüne bakın.

Daha fazla bilgi için ayrıca Uzun hizmet izni: işverenin değişmesi sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz.

Çalışanlar UHİ haklarını para olarak alabilir mi?

UHİ “para olarak ödenemez” - çalışanın işten gerçekten izin almak yerine ödeme alması ya da vermesi 2018 UHİ Kanunu uyarınca suçtur.

Daha fazla bilgi için uzun hizmet izni nasıl alınabilir sayfamızı ziyaret edin.

2018 UHİ Kanununu ihlal etmenin cezaları var mıdır?

Evet, 2018 UHİ Kanununu ihlal etmenin cezaları vardır.

2018 UHİ Kanunu, bir işverenin, çalışana, UHİ hakkını, işin sona erdiği gün ödememesi durumunda madde 9(2) kapsamı dahil suçlar belirler. Yetkili bir bakanlık görevlisi 2018 UHİ Kanunu’nun çiğnenmesi nedeniyle dava açabilir. Bu suç için ceza, şahıslar için 12 ve tüzel kişiler için 60 ceza birimidir. Cezalar suçun sürdüğü her gün için uygulanabilir.

Ceza biriminin değeri zaman zaman değişir ve her yılın 1 Temmuz günü güncellenir. 1 Temmuz 2018’den itibaren bir ceza birimi 161.19 dolardır, bu da 12 ceza biriminin 1,934.28 dolar ve 60 ceza biriminin 9,671.40 dolar olması demektir.

Bir işveren bu suçtan suçlu bulunursa, ayrıca bir sabıka da yazılabilir.

Bir çalışan veya kişisel temsilcisi, ödenmemiş hakları almak için, işin sona erdiği günden sonraki 6 yıl içinde Sulh Mahkemesi’nin Endüstriyel Bölümü’nde hukuk davası açabilir.

Diğer suçlar

Aykırı Davranış

Ayrıca, UHİ ile ilgili olarak çalışanlarına karşı aykırı davranışta bulunan işverenler için de cezalar vardır.

Aykırı davranış, bir çalışanı işten atmayı, bir çalışanın pozisyonunu onun zararına olacak şekilde değiştirmeyi veya çalışana karşı ayırımcılıkta bulunmayı içerecek şekilde tanımlanır. Bir işverenin şu nedenlerle bir çalışan aleyhinde aykırı davranışta bulunması 2018 UHİ Kanunu kapsamında suçtur:

 • çalışanın Kanun kapsamında bir hakkı olması nedeniyle
 • çalışanın Kanun kapsamında bir hakkını kullanmak istemesi nedeniyle
 • çalışanın Kanun kapsamındaki haklarını soruşturması nedeniyle
 • çalışanın UHİ alması doğrultusunda bir talimata Sulh Mahkemesi’nde karşı çıkması nedeniyle.

Ayrıca, bir çalışanın UHİ haklarına ilişkin olarak düzmece veya yanıltıcı bir sunumda bulunulması da suçtur.

Mahkemenin, aykırı davranışlarda bulunan bir işverene karşı verebileceği, 52 haftaya kadar ödeme dahil, potansiyel önemde cezalar ve kararlar vardır.

Daha fazla bilgi için Uzun hizmet izni: çiğnemeler için cezalar sayfasına bakın.

2018 UHİ Kanunu kapsamında kayıt tutmamak

Bir işveren, tüm çalışma süreci boyunca bir çalışanın UHİ’ne ilişkin doğru kayıtlarını tutmalı ve çalışanın istihdamı sona erdikten sonraki yedi yıl boyunca bu kayıtları saklamalıdır.

Kayıtlar, 2018 UHİ Kanunu kapsamındaki yönetmeliklerce (varsa) belirtilen şekilde tutulmalıdır.

Victorialı tüm işletmelere uygulanan 2009 Adil İş Kanunu (Aİ Kanunu) da ayrıca istihdam kayıtlarının tutulmasını ve ücret pusulalarının çalışanlara verilmesini gerektirmektedir.

2018 UHİ Kanunu tarafında belirtilen şekilde kayıtları tutmamak bir suçtur. Bu suçun cezası şahıslar için 12 ceza birimi ve tüzel kişiler için 60 ceza birimidir. Bir işveren bu suçtan dolayı suçlu bulunursa, bir sabıka da yazılabilir.

Bir işveren bir çalışanın uzun hizmet izni kayıtlarını edinme isteğini geri çevirmemelidir. Bu suçun cezası şahıslar için 12 ceza birimi, tüzel kişiler için 60 ceza birimidir.

Daha fazla bilgi için Uzun hizmet izni: çiğnemeler için cezalar sayfamızı ziyaret edin.

UHİ’yi nakit akışı hesabıma dahil etmeli miyim?

Nakit akışınızın düzenli olmasını sağlamak bir işletmeyi başarılı kılmanın en önemli adımlarından biridir. Hazırlıksız yakalanmamak için çalışan UHİ’sini nakit akışı hesaplamalarına mutlaka dahil edin.

Önceden plan yapın ve nakit akışı tahmininizi baş edilir hale getirin.

UHİ kayıtlarını saklamak zorunda mıyım?

Kayıtları tutmamak bir işveren için suçtur. Bir kayıtta yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak da suçtur.

Bir işveren bir çalışanın UHİ kaydının sağlanması doğrultusundaki isteğini geri çevirmemelidir. Bu suçun cezası şahıslar için 12 ceza birimi ve tüzel kişiler için 60 ceza birimidir.

Yetkili görevliler, 2018 UHİ Kanunu’na uyulmasının izlenmesi ve yürütülmesi amacıyla bir kişiden bilgi ve belgeler sağlamasını isteyebilir. Belirli kurallara tabi olarak, yetkili bir kişinin 2018 UHİ Kanunu uyarınca istediği bilgi ve belgeleri vermemek ceza gerektiren bir suçtur. Ayrıca, sahte bir belge vermek de ceza gerektiren bir suçtur.

2018 Uzun Hizmet İzni Kanunu bilgilendirme belgeleri

Bu bilgilendirme belgeleri sadece özettir ve sizin bireysel koşullarınız için uygun olup olmadıklarını belirlemek üzere Long Service Leave Act 2018 Comprehensive Guide (PDF 893.47 KB)PDF icon ve 2018 Uzun Hizmet İzni Kanunu dahil daha ayrıntılı bilgilerle birlikte okunmalıdır.

20’den az çalışanı olan küçük bir işletme sahibiyseniz, böyle bir işletme satın almak ya da açmak istiyorsanız, Uzun Hizmet İzni Küçük İşletme Bilgi Hizmetimizden (UHİKİBH) yararlanma hakkınız olabilir.

UHİKİBH, Victoria Uzun Hizmet İzni Kanunu kapsamındaki sorumluluklarınızla ilgili olarak bire bir bilgi ve danışmanlık sağlamaktadır.

Bu programa erişmek için Victoria Maaş Denetim Kurulu ile 1800 287 287 numaralı telefonu arayarak veya onlara bir elektronik posta göndererek ilişkiye geçin.

Handy tools