Tổng quát

Quỹ Trợ giúp những chủ cho thuê cơ sở thương mại gặp khó khăn vòng 3 (Commercial Landlord Hardship Fund 3) dành cho chủ cho thuê cơ sở thương mại cỡ nhỏ gặp khó khăn vì đã miễn cho người thuê cơ sở khỏi trả tiền thuê trong khoảng từ 28 tháng Bảy 2021 đến 15 tháng Giêng 2022 theo Chương trình Hỗ trợ Người thuê Cơ sở Thương mại (Commercial Tenancy Relief Scheme).

Đơn xin trợ giúp được nhận cho tới 11 g 59 đêm 15 tháng Giêng 2022, ngoại trừ trường hợp quỹ đã phát hết trước ngày này.

Khoản trợ cấp tới $6,000 Úc kim cho mỗi hợp đồng cho thuê hợp lệ dành cho chủ cho thuê cơ sở thương mại cỡ nhỏ đã miễn cho người thuê cơ sở khỏi trả tiền thuê theo Chương trình Hỗ trợ Người thuê Cơ sở Thương mại (Commercial Tenancy Relief Scheme). Một chủ cho thuê cơ sở thương mại cỡ nhỏ có thể nộp một đơn xin trợ cấp cho một hợp đồng cho thuê hợp lệ theo Chương trình Hỗ trợ Người thuê Cơ sở Thương mại (Commercial Tenancy Relief Scheme).

Khoản trợ cấp tới $10,000 Úc kim dành cho những chủ cho thuê cơ sở hợp lệ mà có thể chứng minh mình đã gặp khó khăn trầm trọng vì đã miễn tiền thuê cho người thuê.

Miễn tiền thuê có nghĩa là cho người thuê khỏi phải trả một phần hoặc toàn thể số tiền thuê còn thiếu của một khoảng thời gian hai bên đã đồng ý.

Khoản trợ cấp sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng với phần sở hữu nếu có hơn một sở hữu chủ của tài sản cho thuê.

Thí dụ: Có ba người đồng sở hữu một tài sản cho thuê và đã hỗ trợ người thuê cơ sở một khoản tiền $2,400 Úc kim theo Chương trình Hỗ trợ Người thuê Cơ sở Thương mại (Commercial Tenancy Relief Scheme) cho khoảng thời gian từ 28 tháng Bảy 2021 đến 15 tháng Giêng 2022. Vì vậy mỗi người đồng sở hữu được nhận một phần ba khoản tài trợ $2,400 Úc kim, nghĩa là $800 Úc kim.

Những ai đủ điều kiện hợp lệ?

Để đủ điều kiện hợp lệ, chủ cho thuê cơ sở phải:

 • có tổng số tài sản địa ốc chịu thuế trị giá dưới $3 triệu Úc kim. Điều này tình cả khoản sở hữu một phần trong một tài sản cho thuê nhưng không tính tài sản là nơi cư trú chính của người nộp đơn, hoặc nếu tài sản thuộc về một quỹ tín thác (trust) thì tổng số tài sản địa ốc chịu thuế của quỹ tín thác phải trị giá dưới $3 triệu Úc kim
 • có thể xác nhận quyền sở hữu tài sản bằng cách xuất trình Số Hồ Sơ (Customer Number) liệt kê trong giấy báo State Revenue Office Land Tax Assessment Notice, hoặc giấy báo 2020-21 Municipal Rates Notice
 • là chủ nhân của một tài sản được tính là đối tượng của một hợp đồng cho thuê hợp lệ theo Chương trình Hỗ trợ Người thuê Cơ sở Thương mại (Commercial Tenancy Relief Scheme)
 • đang có thỏa thuận miễn tiền thuê cho (một hay nhiều) người thuê cơ sở theo chương trình Hỗ trợ Người thuê Cơ sở Thương mại (Commercial Tenancy Relief Scheme) cho bất cứ khoảng thời gian nào từ 28 tháng Bảy 2021 đến 15 tháng Giêng 2022
 • không lấy lại tài sản đủ điều kiện hợp lệ
 • chứng minh được khoản tiền thuê cơ sở thương mại chiếm hơn 50% lợi tức gộp của mình trong tài khóa 2019-2020 và bất cứ tài khóa nào kế tiếp.

Thông tin quan trọng

 • Trong chương trình này chủ nhân cơ sở cho thuê chỉ được nộp một đơn xin tài trợ cho mỗi tài sản cho thuê.
 • Từng người chủ cho thuê phải nộp đơn riêng biệt nếu tài sản cho thuê có hơn một sở hữu chủ.
 • Khoản tài trợ tối đa cho một hợp đồng thuê cơ sở thương mại hội đủ điều kiện là $6,000 Úc kim, hoặc $10,000 Úc kim nếu chủ cho thuê có thể chứng minh là mình đang gặp khó khăn trầm trọng.
 • Chủ nhân cơ sở thương mại cho thuê phải dùng khoản tài trợ này để bù vào khoản chước giảm tiền thuê cho người thuê như đã thỏa thuận theo Chương trình Hỗ trợ Người thuê Cơ sở Thương mại Commercial Tenancy Relief Scheme .

Thông tin quý vị cần cho đơn xin tài trợ của mình

Quý vị phải cung cấp:

 • Giấy báo Thẩm định Thuế Đất của Sở Thuế Tiểu bang (State Revenue Office Land Tax Assessment Notice) hoặc giấy báo Thuế Nóc Gia tài khóa 2020-21 của Hội đồng thành phố địa phương (2020-21 Municipal Rates Notice)
 • bản hợp đồng cho thuê cơ sở thương mại đã ký kết, có liệt kê khoản tiền thuê hàng tháng, chi tiết liên lạc và Số Đăng bộ Kinh doanh Úc (Australian Business Number) của (một hay nhiều) người thuê
 • thông tin về khoản trợ giúp tiền thuê đã đồng ý với (một hay nhiều) người thuê, dùng mẫu thư Chấp nhận của chủ cho thuê (Landlord Acceptance Letter) hoặc hình thức tương tự
 • Để chứng minh là mình gặp khó khăn trầm trọng và nộp đơn xin tài trợ tới $10,000 Úc kim, chủ cho thuê phải nộp lá thư của một Đại diện Kế toán trên đó liệt kê:
  • khoản tiền cho thuê cơ sở thương mại chiếm tới 70 phần trăm lợi tức gộp trong tài khóa 2019-2020
  • chủ cho thuê không được là người cư ngụ ngay tại cơ sở và không có liên hệ gì với người thuê.

Cách thức nộp đơn

Quý vị phải nộp đơn trực tuyến (qua mạng) tại trang mạng của Business Victoria

Bảo đảm là quý vị hoàn tất tất cả mọi câu hỏi trong mẫu đơn, đính kèm tất cả những chứng từ được yêu cầu và nộp đơn trước 11 giờ 59 đêm 15 tháng Giêng 2022.

HÃY NỘP ĐƠN NGAY BÂY GIỜ

Quý vị sẽ được Bộ Department of Jobs, Precincts and Regions thông báo kết quả đơn xin của mình trong vòng 21 ngày làm việc.

Thông tin thêm

Để được giúp đỡ thêm xin liên lạc với chúng tôi hoặc gọi cho Đường dây Thường trực Business Victoria hotline qua số 13 22 15.

Nếu cần có thông dịch viên hãy gọi TIS National qua số 131 450 và nhờ gọi cho Đường dây Thường trực Business Victoria hotline.